کالا ماینینگ | فروشگاه آنلاین قطعات و لوازم جانبی ماینر و نگهداری فارم ماینینگ

فروشگاه آنلاین قطعات و لوازم جانبی ماینر و نگهداری فارم ماینینگ فروشگاه آنلاین قطعات و لوازم جانبی ماینر و نگهداری فارم ماینینگ کالا ماینینگ فروشگاه آنلاین قطعات و لوازم جانبی ماینر و نگهداری فارم ماینینگ فروشگاه آنلاین قطعات و لوازم جانبی ماینر و نگهداری فارم ماینینگ کالا ماینینگ

دسته بندی محصولات

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

گارد فن ماینر 6*6

10,000 تومان

گارد فن پاور ماینر 6*6 مخصوص پاورهای بیت مین و غیره

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

گارد فن ماینر 4*4

12,000 تومان

گارد فن پاور ماینر 4*4 مخصوص پاورهای بیت مین و غیره

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

گارد فن ماینر 14*14

30,000 تومان

گارد فن پاور ماینر 14*14 مخصوص پاورهای بیت مین و غیره

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

گارد فن ماینر 12*12

15,000 تومان

گارد فلزی فن ماینر12*12 با روکش استیل

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کنترل برد واتس ماینر مدل H3-V10

ناموجود

کنترل برد واتس ماینرقابل استفاده در ماینر های (M20S/M21S)

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کنترل برد ANTMINER مدل S9Jو S9i

ناموجود

کنترل برد ANTMINER / مدل S9-S9i-s9j / استوک / 7روز مهلت تست

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کنترل برد ANTMINER مدل +T9

ناموجود

کنترل برد ANTMINER / +T9 / استوک / 7 روز مهلت تست

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کانکتور رو بردی فن کنترل برد بسته 10 عددی

45,000 تومان

کانکتور نری رو بردی اتصال فن ماینر به کنترل برد

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کانکتور برق 6 پین ای تی ایکس کنترل برد روبردی بسته ۱۰ عددی

60,000 تومان

رنگ سفید بی رنگ / کانکتور 6 پین ATX / بسته 10 عددی / روبردی مخصوص کنترل برد ماینر

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کانکتور 6 پین(رایت) ATX بسته ده عددی مستقیم هشبرد

60,000 تومان

کانکتور ATX مستقیم هشبرد

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کانکتور 6 پین ATX ماینر بسته 10 عددی

60,000 تومان

کانکتور 6 پین پاور ماینر مخصوص اتصال سیم پاور به سوکت های ATX هشبرد - بسته 10 عددی به همراه پین - رنگ سفید بی رنگ

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

کانکتور 4 پین سیم فن ماینر به کنترل برد بسته 10 عددی

45,000 تومان

کانکتور 4 پین اتصال سیم فن ماینر به کنترل برد به همراه پین ها

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر واتس ماینر مدل 14*14 امپر9

ناموجود

فن ماینر سایز 14-14 با قدرت 9 امپر قابل استفاده در انواع مدل های S واتس ماینر

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 8 در 8 - 4 پین

330,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 6 در 6 - نایدک

185,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 6 در 6 - ترمالوی

185,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 4 در 4 - ای وی سی

185,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 14 در 14 - کی زد

750,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 12 در 12 - کی زد

347,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن ماینر 12 در 12 - براشلس

400,000 تومان

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن پاور ماینر 6*6

ناموجود

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

فن پاور ماینر 4*4

ناموجود

همانند تمامی پردازشگرها، دستگاه ماینر نیز برای خنک ماندن و کارایی بهتر نیاز به یک سیستم خنک کننده دارد تا گرمای ایجاد شده توسط پردازشگرها، از طریق این فن ها به خارج از دستگاه ماینر هدایت شوند. با دقت در انتخاب فن ماینر و تعویض به موقع آن، به افزایش طول عمر و بهبود کارایی دستگاه خود کمک می کنید.

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

دسته سیم اتصال پاور به هشبرد

270,000 تومان

دارای سیم شماره 1 مقاوم در برابر جریان مداوم وبالا

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

پاور 1800 بیت مین (استوک)

3,600,000 تومان

پاور بیت مین 1800 وات منبع تغذیه دستگاه ماینر مناسب برای تمام دستگاه های ماینر به خصوص S9 و T9 ، پاور محبوب برای ریگ ماینر

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

پاور واتس پاور مدل P21

ناموجود

قابل نصب در ماینرهای M10S/M20S/M21S

کالاماینینگ ، قطعات و لوازم جانبی ماینر ، تجهیزات ماینینگ

دسته سیم اتصال پاور به هشبرد مخصوص M3

280,000 تومان

دارای سیم شماره 1 مقاوم در برابر جریان مداوم