خواب آلودگی در حین اسکالپر ترید

هیچ وقت در حین خواب آلودگی و نداشتن تمرکز کافی وارد معامله گری به روش اسکالپر (SCALPER) نشوید . البته این موضوع در تمام زمان هایی که شما در حال سرمایه گذاری هستید می بایستی رعایت کنید ، "اما" شما در روش اسکالپر در حال معامله گری کوتاه مدت به صورت لحظه ای یا دقیقه ای و در نهایت ساعتی می باشد . اگر شما در حین یک معامله باز به خواب فرو روید ممکن است دچار زیان مالی شدید شوید. این مورد در معامله های فیوچر تاثیر بیشتری دارد.