کابل ورودی فارم ماینینگ

سایز کابل ورودی فارم
انتخاب کابل مناسب فارم بر اساس میزان ظرفیت برق ورودی و میزان مصرف و بر اساس جدول بالا محاسبه می گردد.
مثال در برق تک فاز : فرض بر این بگیرید که شما ۱۰ دستگاه ماینر از نوع T2Tz می خواهید راه اندازی کنید، مصرف هر دستگاه از این مدل برابر با ۱۲ آمپر می باشد، چنانچه طول کابل شما کمتر از ۵۰ متر باشد می توانیداز کابل با قطر ۲۵ میلیمتر از جنس مس و یا قطر ۵۰ میلیمتر از جنس آلومینیوم استفاده نمایید.
 
مثال در برق سه فاز : فرض بر این بگیرید که شما ۳۰ دستگاه ماینر از نوع T2Tz می خواهید با برق سه فاز راه اندازی نمایید ، میزان مصرف کل این دستگاه ها با توجه به مصرف هر عدد ۱۲ آمپر می شود ۳۶۰ آمپر ، شما می بایستی دستگاه ها را به سه قسمت تقسیم نموده و هر ۱۰ عدد دستگاه را به یکی از فازها اتصال دهید ، بنابراین هر فاز ۱۰ دستگاه دارای جریان ۱۲۰ آمپر می باشد و چنانچه طول کابل شما کمتر از ۵۰ متر باشد می بایستی از کابل قطر ۲۵ میلیمتر از جنس مس و قطر ۵۰ میلیمتر از جنس آلومینیوم برای هر فاز استفاده نمایید.
 
توجه داشته باشد که دستگاه های ماینر در حین استارت و زیر بار نشستن هشبردها حداقل بین ۱۰ الی ۲۰ درصد جریان بیشتر مصرف می نماید .
 
در نظر داشته باشید میزان آمپر قید شده در جدول بالا حداکثر توان تحمل جریان در  کابل می باشد ، اگر شما میزان جریان را به حداکثر توان کابل برسانید دچار داغ شدن کابل و صدمه رساندن به الیاژ داخل کابل می شوید.
 
نتیجه : حداقل ۲۰ درصد قدرت کابل را قوی تر از ظرفیت استفاده در نظر بگیرید.
 
نکته: در برق سه فاز دستگاه های ماینر خود را به صورت مساوی در فاز ها تقسیم کنید. عدم تقسیم مساوی باعث فشار آمدن به کابل های دیگر می شود و ممکن است باعث داغ شدن و ذوب شدن کابل شود. 
 
نکته مهم: در حین خرید کابل برای برق سه فاز توجه داشته باشید قطر کابل نول می بایستی حتما هم سایز با کابل های فاز باشد ، ضعیف تر بودن کابل نول باعث عدم توان بازگشت جریان فاز و ذوب شدن این کابل می شود